Majstorica, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Ivana Stary, Bokokotorska 16, 43 000 Bjelovar (u daljnjem tekstu: Majstorica), sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, donosi sljedeća pravila privatnosti.

Pravila privatnosti objašnjavaju kako Majstorica obrađuje vaše osobne podatke, u koje svrhe ih koristimo te koja su vaša prava vezano uz obradu podataka stoga molimo da ih pažljivo pročitate.

Obrada podataka je svaki postupak na osobnim podacima kao što su prikupljanje, bilježenje, strukturiranje, pohrana, izmjena, uvid, uporaba, prijenos te brisanje.

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je Majstorica, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Ivana Stary, Bokokotorska 16, 43 000 Bjelovar.

Što su osobni podaci i koje sve osobne podatke prikupljamo

Osobni podatak je svaki podatak ili njihova kombinacija kojima se utvrđuje identitet pojedinca ili putem kojih se može utvrditi identitet pojedinca kao što su primjerice ime, prezime, osobni identifikacijski broj, podaci o adresi, lokaciji, fotografija, IP adresa, itd.

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo uključuju:

 • Vaše ime, prezime, e-mail adresu, telefonski broj i kućnu adresu – prikupljamo ih u svrhu ostvarenja kupnje i isporuke kupljenog proizvoda
 • Broj vašeg bankovnog računa – prikupljamo u slučaju vašeg zahtjeva za povratom novca kod otkazivanja kupovine i povrata robe
 • Vašu e-mail adresu – prikupljamo za potrebe marketinga i oglašavanja na temelju našeg legitimnog interesa ili vaše privole
 • Podatke vezane uz korištenje web stranice www.majstorica.hr – prikupljamo u svrhu održavanja web stranice i analize na temelju našeg legitimnog interesa ili vaše privole

U koje sve svrhe koristimo vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo:

 • Radi ispunjenja prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora o kupoprodaji
 • Radi ispunjavanja obveza propisanih zakonom
 • Temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražiti ćemo vašu privolu koju imate pravo povući u bilo kojem trenutku, s time da povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail ivana.stary263@gmail.com  ili na adresu, Majstorica, Bokokotorska 16, 43 000 Bjelovar.

Temeljem našeg legitimnog interesa ili privole dobivene od vas, vaše osobne podatke možemo obrađivati u marketinške svrhe te u svrhe unapređenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada nas kontaktirate, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama itd.).

Osobne podatke prikupljamo izravno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac.

Koja su vaša prava vezano uz prikupljanje i obradu osobnih podataka

Vaša prava su sljedeća:

 • Pravo na pristup: imate pravo na informaciju obrađujemo li osobne podatke o vama, koje sve vrste i kategorije osobnih podataka obrađujemo, koja je svrha obrade, tko su primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i pristup osobnim podacima može biti ograničen kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih. Također, imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.
 • Pravo na ispravak: imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. To možete učiniti slanjem zahtjeva i davanjem dodatne izjave.
 • Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”): imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka, ukoliko su zadovoljeni određeni uvjeti. U tom slučaju smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.
 • Pravo na ograničenje obrade: imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka, ukoliko su zadovoljeni određeni uvjeti. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
 • Pravo na prigovor: pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.
 • Pravo na prenosivost podataka: imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, a koje ste nam pružili, ukoliko su zadovoljeni određeni uvjeti. Te podatke ćemo vam dostaviti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate ih pravo prenijeti drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ukoliko želite saznati više o vašim pravima ili želite koristiti jedno ili više od gore navedenih prava, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: ivana.stary263@gmail.com  ili na adresu, Majstorica, Bokokotorska 16, 43 000 Bjelovar.

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji obrađujemo vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Na koje načine brinemo o sigurnosti vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućuju učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenja količine podataka, opsega obrade podataka, razdoblja pohrane i njihove dostupnosti.

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju te poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podacima od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ostvarenje svrhe u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima:

 • Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima
 • Osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje proizvoda i usluga, pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa
 • Osobne podatke prikupljene na temelju privole pohranjujemo dok ne povučete privolu

​Po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osobni podaci se brišu, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka.

U slučaju da izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Nadalje, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvan sudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.  Majstorica će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Kome dostavljamo vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke dostavljamo trećim stranama u sljedećim slučajevima:

 • Ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona
 • Radi ispunjenja ugovora koji imamo s vama – na primjer za potrebe isporuke i obrade plaćanja.
 • U pojedinim slučajevima možemo koristiti usluge trećih strana za potrebe marketinga i oglašavanja.

Sa svim trećim stranama kojima dostavljamo vaše podatke (tzv. izvršitelji obrade) imamo sklopljene ugovore prema kojima su dužni podatke koji su im povjereni koristiti samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Izvršitelji obrade su se također obvezali adekvatno zaštititi vaše podatke i smatrati ih poslovnom tajnom.

PROMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

U slučaju promjena naših uvjeta poslovanja obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 29. studenog 2022.godine.